IRD SSRU

LEARNING CENTER

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

บริการวิชาการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยฯ เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ "การผลิตน้ำมันพญายอ" ในพื้นที่ชุมชนเมือง (วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม)

วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 3103

รายละเอียดบริการวิชาการรับใช้สังคม

            ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยเชิญให้อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การผลิตน้ำมันพญายอ (เสลดพังพอน)" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ส่วนผสมของเสลดพังพอน เมนทอล พิมเสน การบูร และอื่นๆ โดยน้ำมันดังกล่าวมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการคัน ปวดบวม จากแมลงกัดต่อยหรืองูสวัด รักษาบาดแผลน้ำร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ และทาบรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืดได้ ทั้งนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังไม่ควรเข้าตา จะให้ทำแสบตาและอาจทำให้ตาบอดได้
       นอกจากนี้มีกิจกรรมการบริหารตนเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย และกิจกรรมการกระตุ้นสมองให้เกิดความสมดุลซ้ายและขวา ซึ่งสาธิตท่าทางโดยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยชาวบ้านผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีความสุขและสนุกสนาน พร้อมกับรับสาระประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตน้ำมันพญายอ ซึ่งในอนาคตผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้และกิจกรรมการบริหารสมองไปใช้ได้อย่างแน่นอน

ภาพประกอบ